نمایندگی فروش درصدی

print this page

نمایندگی درصدی

امروزه یکی از روشهای راه اندازی کسب و کار و یا توسعه در بازار کار ، دریافت نمایندگی محصولات مختلف و فروش نسبتا بی دغ دغه تر از یک سرویس دهنده اصلی میباشد ، چندین نوع پلن نمایندگی وجود دارد که شرکتهای اصلی بنا به سیاست کاری خود معمولا یک یا چند نوع آن را ارائه میکنند . یکی از انواع نمایندگی ها نمایندگی فروش نام دارد که در آن نماینده محصولات و کالاهای شرکت ارائه دهنده را با درصد تخفیف مشخص به فروش میرساند . نمایندگی درصدی به معهنای هماپن نماینده فروش است در صورت تمایل برای دریافت این نوع نمایندگی جهت دریافت میزان تشرایط دریافت نمایندگی و میزان تخفیف با بخش فروش شرکت تماس حاصل نمایید . لازم به ذکر است نمایندگی فروش درصدی با بازاریابی یکی نیست و تفاوت های زیادی دارد ایران وب مایل به ارائه نمایندگی درصدی به تمام شرکتهای فعال در حوضه آی تی میباشد