میزبانی سایتتان را با ما تجربه کنید. کافیست نام دامینی که میخواهید ثبت کنید یا انتقال دهید وارد کنید یا فقط سرویس هاستینگ را سفارش دهید...
لطفا کارکترهایی که در عکس زیر مشاهده میکنید وارد کنید . این مورد برای جلوگیری از ارسال های اتوماتیک به کار میرود.

captcha

قیمت دامین

TLD Min. سالها ثبت نام انتقال تمدید کردن
.com 1 50,000 تومان 50,000 تومان 50,000 تومان
.info 1 65,000 تومان 65,000 تومان 65,000 تومان
.net 1 65,000 تومان 65,000 تومان 65,000 تومان
.org 1 65,000 تومان 65,000 تومان 65,000 تومان
.co.ir 1 3,500 تومان 3,500 تومان 3,500 تومان
.co 1 135,000 تومان 135,000 تومان 135,000 تومان
.biz 1 70,000 تومان 70,000 تومان 70,000 تومان
.ca 1 120,000 تومان 120,000 تومان 120,000 تومان
.asia 1 70,000 تومان 70,000 تومان 70,000 تومان
.in 1 45,000 تومان 45,000 تومان 45,000 تومان
.name 1 45,000 تومان 45,000 تومان 45,000 تومان
.us 1 40,000 تومان 40,000 تومان 40,000 تومان
.ac.ir 1 3,500 تومان 3,500 تومان 3,500 تومان
.sch.ir 1 3,500 تومان 3,500 تومان 3,500 تومان
.org.ir 1 3,500 تومان 3,500 تومان 3,500 تومان
.net.ir 1 3,500 تومان 3,500 تومان 3,500 تومان
.id.ir 1 3,500 تومان 3,500 تومان 3,500 تومان
.gov.ir 1 3,500 تومان 3,500 تومان 3,500 تومان
.ir 1 5,000 تومان 5,000 تومان 5,000 تومان